Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu: autobus szkolny Jelcz nr rej. BIG 7698.

Utworzono dnia 07.07.2017

OGŁOSZENIE

O CZWARTYM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu ogłasza czwarty ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego należącego do Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż pojazdu: autobus szkolny Jelcz nr rej. BIG 7698.

Dane identyfikacyjne:

Nr identyfikacyjny /VIN/: SUJ090100X0000081

Data pierwszej rejestracji: 1999/11/30

Wskazanie drogomierza: 424584 km

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym

Pojemność / moc silnika: 4580 cm /114kW (155KM)

Bezwypadkowy

OC ważne do dnia 29.11.2017r.

Do czwartego przetargu cena wywoławcza autobusu została obniżona i wynosi: 6.804 zł /brutto/ słownie: sześć tysięcy osiemset cztery zł.

Przetarg odbędzie się dnia 25.07.2017r. godz. 11.00 w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu przy ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz.

 Autobus można oglądać do dnia poprzedzającego przetarg  codziennie  w godz. od 7.30 do 14.00  na terenie Zakładu po uprzednim uzgodnieniu.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto  Banku Spółdzielczego w Mońkach Oddział w Goniądzu
nr: 72 8085 0005 0130 0534 2000 0010  do dnia 24.07.2017r.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnikom przetargu, którzy przetarg przegrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na wskazane konto bankowe.

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia po podpisaniu umowy kupna sprzedaży. Termin podpisania umowy: do 7 dni od dnia przetargu.

Sprzedaż środka trwałego nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy po zawarciu umowy kupna sprzedaży nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty w całości.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

  1. Żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.
  2. Osoba, która wygrała przetarg uchyli się od wpłaty wylicytowanej ceny .

Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o przyjęciu warunków przetargu i zapoznaniu się z przedmiotem przetargu.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu nie odpowiada za wady pojazdu wystawionego do przetargu.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż autobusu  z podaniem  ceny wywoławczej: minimalnego postąpienia oraz wysokości wadium zamieszczone będzie w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu oraz w Urzędzie Miejskim w Goniądzu i umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  www.goniadz.pl

Zastrzega  się prawo odwołania lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższe informacje o sprzęcie można uzyskać w ZUK w Goniądzu tel. 85 738 08 46

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 64

W poprzednim tygodniu: 94

W tym miesiącu: 380

W poprzednim miesiącu: 0

Wszystkich: 15849