Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przetargi

 

Nr postępowania: 9/MZ/2021

 

Goniądz, 17.03.2021 r.

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Nr postępowania: 9/MZ/2021

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na dostawę pn.:

„Sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów i maszyn
Urzędu Miejskiego w Goniądzu i jednostek organizacyjnych Gminy Goniądz.”

Zamawiający działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019 z pózn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, informuje, że wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

Firma Rodzinna ”BUDNY” Wojciech Budny, 19-110 Goniądz, ul. Wojska Polskiego 61

z ceną ofertową brutto 226.600,82 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sześćset złotych, 82/100 groszy).

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze Specyfikacją Warunków Zamówienia.

W wyniku badania i oceny ofert – oferta otrzymała 100 punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert, tj. łączną cenę ofertową brutto - 40%, stały rabat od ceny detalicznej paliwa - 60% i w myśl art. 239 pkt 2 ustawy Pzp została uznana za najkorzystniejszą.

Cena oferty najkorzystniejszej mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

Zestawienie złożonych ofert:

W przedmiotowym postępowaniu wziął udział dwóch Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni, a ich oferty nie zostały odrzucone.

Lp.

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (zł)

Stały rabat od ceny detalicznej paliwa (%)

Liczba punktów               w kryterium                 łączna cena ofertowa brutto – 40%

Liczba punktów               w kryterium stały rabat od ceny detalicznej paliwa – 60%

 Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe Budownictwa ,,Transbud Ełk” Sp. z o.o.,  ul. Łukasiewicza 1, 19-300 Ełk

 

239.671,05

3,03%

37,82%

43,18%

81%

2

Firma Rodzinna ,,Budny”  Wojciech Budny, ul. Wojska Polskiego 61, 19-110 Goniądz

 

226.600,82

4,21 %

40%

60%

100%

 

 

Dyrektor

Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

 

mgr Mariusz Zawadzki

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Informacja z otwarcia ofert

Utworzono dnia 15.03.2021, 12:30

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny