Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Warunki przyłączy

Podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej krok po kroku:

1. Pobierz kopię mapy zasadniczej ze Starostwa w Mońkach z Wydziału Geodezji

2. Zaznacz (zaprojektuj) na pobranej mapie przebieg przyłącza(y) o budowę, których wnioskujesz

3. Pobierz wniosek o wydanie warunków przyłącza z naszej strony internetowej z zakładki [Dokumenty do pobrania]

4. Złóż wypełniony wniosek z załączoną mapą w siedzibie ZUK, bądź prześlij go nam w formie elektronicznej na zuk@goniadz.pl (potwierdź telefonicznie (85) 738 08 46 czy wniosek dotarł i czy został przyjęty)

5. Zakład wyda stosowne warunki dla twego przyłącza(y) (ważne będą 2 lata)

6. Przed rozpoczęciem prac przeczytaj jeszcze raz warunki, jakie otrzymałeś i sprawdź czy wszystkie spełniasz, aby uniknąć kłopotów przy odbiorze technicznym.

7. Pobierz formularz zgłoszenia rozpoczęcia prac dotyczących budowy przyłącza(y) i wypełniony złóż w siedzibie ZUK bądź wyślij e-mailem (potwierdzając telefonicznie jego złożenie drogą elektroniczną i otrzymanie go przez nas).

8. Wykonaj prace zgodnie z warunkami i zadeklarowanym terminem realizacji. UWAGA!! Wodomierz otrzymasz od ZUK w sposób ustalony indywidualnie.

9. Zgłoś do ZUK zakończenie inwestycji składając jednocześnie wniosek o dokonanie odbioru końcowego (wzór jest do pobrania na stronie internetowej Zakładu i w siedzibie ZUK).

10. Zakład przyśle upoważnionego pracownika w celu dokonania odbioru końcowego przyłącza(y) i w przypadku przyłącza wodociągowego zaplombuje wodomierz wydając jednocześnie protokół końcowego odbioru przyłącza.

11. Jeśli odbiór przebiegł pozytywnie należy wykonać i dostarczyć mapę poinwentaryzacyjną do ZUK a następnie złożyć wniosek o zawarcie stosownej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

12. Zakład przygotuje odpowiednią umowę, po której zawarciu rozpoczynamy rozliczanie wykorzystywanej wody i/lub odprowadzanych ścieków.

UWAGA!!! PAMIĘTAJ!!!

Inwestor zgodnie z §18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmn) powinien do wniosku o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego dostarczyć dokument oceny higienicznej na materiały i wyroby kontaktujące się z wodą niezbędne do budowy przedmiotowego przyłącza, wydany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dotyczy klientów otwierających działalność gospodarczą).

Jeśli sieć kanalizacyjna, lub wodociągowa nie przebiega przez grunt inwestora należy zgodnie z art. 27ustęp 2, punkt 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj Dz.U.2010.193.1287 z p.zmian.) uzgodnić projekt budowy przyłącza(y) wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w ZUD w Starostwie Powiatowym.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny