Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

DANE ZA 2020r.

Ilość sprzedanej wody przez wszystkie Stacje Uzdatniania Wody w 2020r. :

178 883,00m3                                                                            

Ilość wydobytej wody przez wszystkie Stacje Uzdatniania Wody w 2020r. :

250 507,00m3                                                                                            

Przychód (kwoty z wystawionych faktur): 438 542,55 zł - jest to kwota, na jaką zostały wystawione faktury odbiorcom wody w 2020r.

Dochody (brutto) z wpłat w 2020 - 435 907,76 zł- jest to kwota dochodów z wpłat odbiorców wody, jakie wpłynęły do ZUK w 2020r.                                                                                                              

W 2020r. do naszej sieci wodociągowej podłączyło się i zawarło umowę na zaopatrzenie w wodę: 4 osoby. 


Terminarz zaplanowanych prac polegających na płukaniu sieci wodociągowej oraz filtrów na stacjach uzdatniania wody na rok 2020

UWAGA!!

W poniższych terminach może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody oraz spadek ciśnienia w sieci wodociągowej na poszczególnym obszarze.

Za ewentualne nieudogodnienia przepraszamy.

 


DANE ZA 2019r.

Ilość sprzedanej wody przez wszystkie Stacje Uzdatniania w 2019 r: 202 885,57 m3                                                                            

Ilość wydobytej wody przez wszystkie Stacje Uzdatniania w 2019 r: 273 093,00 m3                                                                                            

Przychód (kwoty z wystawionych faktur): 497 385,24 zł - jest to kwota, na jaką zostały wystawione faktury odbiorcom wody w 2019r.

Dochody (brutto) z wpłat w 2019: 495 510,67 zł- jest to kwota dochodów z wpłat odbiorców wody, jakie wpłynęły do ZUK w 2019r.                                                                                                              

W 2019r. do naszej sieci wodociągowej podłączyło się i zawarło umowę na zaopatrzenie w wodę: 4 osoby. 

 


Terminarz zaplanowanych prac polegających na płukaniu sieci wodociągowej oraz filtrów na stacjach uzdatniania wody na rok 2019.

UWAGA!!

W poniższych terminach może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody oraz spadek ciśnienia w sieci wodociągowej na poszczególnym obszarze.

Za ewentualne nieudogodnienia przepraszamy.