Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

 

DANE ZA 2019r.

Ilość sprzedanej wody przez wszystkie Stacje Uzdatniania w 2019 r: 202 885,57 m3                                                                            

Ilość wydobytej wody przez wszystkie Stacje Uzdatniania w 2019 r: 273 093,00 m3                                                                                            

Przychód (kwoty z wystawionych faktur): 497 385,24 zł - jest to kwota, na jaką zostały wystawione faktury odbiorcom wody w 2019r.

Dochody (brutto) z wpłat w 2019: 495 510,67 zł- jest to kwota dochodów z wpłat odbiorców wody, jakie wpłynęły do ZUK w 2019r.                                                                                                              

W 2019r. do naszej sieci wodociągowej podłączyło się i zawarło umowę na zaopatrzenie w wodę: 4 osoby. 

 


Terminarz zaplanowanych prac polegających na płukaniu sieci wodociągowej oraz filtrów na stacjach uzdatniania wody na rok 2019.

UWAGA!!

W poniższych terminach może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody oraz spadek ciśnienia w sieci wodociągowej na poszczególnym obszarze.

Za ewentualne nieudogodnienia przepraszamy.


 

DANE ZA 2018r:

Ilość sprzedanej wody przez wszystkie Stacje Uzdatniania w 2018 r: 193 420 m3                                                                            

Ilość wydobytej wody przez wszystkie Stacje Uzdatniania w 2018 r: 279 805 m3                                                                                            

Przychód (kwoty z wystawionych faktur): 474 049, 60 zł - jest to kwota, na jaką zostały wystawione faktury odbiorcom wody w 2018r                                                                            

Dochody (brutto) z wpłat w 2018: 485 024, 32 zł- jest to kwota dochodów z wpłat odbiorców wody, jakie wpłynęły do ZUK w 2018r                                                                                                                                                                                                     

                Różnica jest sumą wpłat zaległych zobowiązań odbiorców wody z poprzednich okresów                                                                              


                                           

W 2018 do naszej sieci wodociągowej podłączyło się i zawarło umowę na zaopatrzenie w wodę 1 osoba                                                                                             

    


                                                                         

Ilość wydobytej wody na przestrzeni ostatnich lat:        

2018r-   279 805 m3

2017r-   264 780 m3

2016r-   264 088 m3        

2015r-   297 382 m3

2014r-   321 204 m3

2013r-   300 519 m3

                                     


                                                       

Wydobycie wody w 2018 r. z podziałem na poszczególne Stacje Uzdatniania Wody:

SUW Goniądz- 118 234 m3                                        

SUW Osowiec- 44 620 m3                                          

SUW Downary- 41 060 m3                                          

SUW Białosuknia- 46 077 m3                                    

SUW Wroceń- 29 814 m3                            

 


Najwyższe wydobycie z podziałem na poszczególne Stacje Uzdatniania i miesiąc wystąpienia:

Goniądz- 14 309 m3 (czerwiec)

Osowiec- 5 757 m3 (lipiec)

Downary- 5 073 m3 (sierpień)

Białosuknia- 4 019 m3 (czerwiec)

Wroceń- 3 280 m3 (sierpień)    

                                                                                                             

Najwyższe ogólne wydobycie wody przez wszystkie posiadane SUW wystąpiło w miesiącu czerwcu w ilości 32 438 m3                                        

 


                                                                                                            

Sprzedaż za 2018 r. brutto z podziałem na poszczególne Stacje Uzdatniania i miejscowości:

kwoty przychodów zł brutto:                                  

SUW Goniądz: 207 827, 94 zł- 84 829 m3              

                               miasto: 167 379, 06 zł- 68 330 m3                                            

                               Doły: 9 188, 60 zł- 3 748 m3                                       

                               Dawidowizna: 6 935, 59 zł- 2 829 m3                                     

                               Szafranki: 7 366, 96 zł- 3 005 m3                                              

                               Łazy: 16 957, 73 zł-  6 917 m3                                     

                                                                                                             

                Osowiec: 80 461, 42 zł- 32 820 m3                                          

                               wieś: 23 763, 27 zł- 9 693 m3                                     

                               Białogrądy: 33 547, 71 zł- 13 684 m3                                      

                               Płochowo: 7 291, 05 zł- 2 974 m3                                            

                               Budne: 1 907, 33 zł- 778 m3                                       

                               Wólka Piaseczna: 13 952,06 zł- 5 691 m3                                             

                                                                                                             

                Downary: 52 827, 13 zł- 21 548 m3                                         

                               wieś: 14 032, 99 zł- 5 724 m3                                     

                               Downary Plac: 2 900, 25 zł- 1 183 m3                                     

                               Kramkówka Duża: 9 909, 37 zł- 4 042 m3                                             

                               Kramkówka Mała: 13 988, 84 zł- 5 706 m3                                          

                               Kramkówka Mała Kolonie: 5 067, 46 zł- 2 067 m3                                            

                               Owieczki: 6 928, 22 zł- 2 826 m3                                              

                                                                                                             

                Białosuknia: 68 012, 29 zł- 27 742 m3                                     

                               wieś: 26 560, 58 zł- 10 834 m3                                                  

                               Klewianka: 27 852, 65 zł- 11 361 m3                                       

                               Piwowary: 13 599,06 zł- 5 547 m3                                           

                                                                                                             

                Wroceń·: 64 920, 82 zł- 26 481 m3                                          

                               wieś: 24 177, 68 zł- 9 862 m3                                     

                               Smogorówka Dolistowska: 10 127, 56 zł- 4 131 m3                                         

                               Smogorówka Goniądzka: 18 043, 76 zł- 7 360 m3                                            

                               Krzecze: 12 571, 82 zł - 5 128 m3                                             

                        


                                                                                     

Poniesione wydatki na energie elektryczną przez obiekty i urządzenia wodociągowe:                                               

                Goniądz- 29 065, 42 zł                                                                 

                Osowiec- 14 977, 28 zł                                                                 

                Downary- 11 132, 04 zł                                                                

                Białosuknia- 26 600, 22 zł                                                                           

                Przepompownia Płochowo- 6 471, 19 zł                                                           

                Wroceń-14 464, 10 zł                                                                   

                suma: 102 710, 25 zł      

 


DANE ZA 2017r:

Ilość wydobytej wody przez wszystkie Stacje Uzdatniania w 2017r:  264 779 m3

Przychód (kwoty netto z wystawionych faktór): 408 260,11 zł jest to kwota na jaką zostały wystawione faktury odbiorcom wody w 2017r.                                                                                         

Dochody (brutto) z wpłat w 2017r: 445 202,41 zł jest to kwota dochodów z wpłat odbiorców wody jakie wpłynęły do ZUK w 2017r.                                                                 

Różnica jest sumą wpłat zaległych zobowiązań odbiorców wody z poprzednich lat.                                                     

W roku 2017 do naszej sieci wodociągowej podłączyło się i zawarło umowę na zaopatrzenie w wodę: 8 osób                                                                                 

 


 

Ilość wydobytej wody na przestrzeni ostatnich lat:

2017r- 264 779 m3      

2016r- 264 087 m3  

2015r-297 381 m3       

2014r- 321 203 m3       

2013r- 300 518 m3     

 


                                                                 

Wydobycie wody w roku 2017 z podziałem na poszczególne Stacje Uzdatniania Wody:

SUW Goniądz-   110 862 m3

SUW Osowiec-  47 262 m3

SUW Downary- 36 904  m3

SUW Białosuknia- 42 306 m3

SUW Wroceń- 27 445 m3

 


 

Najwyższe wydobycie z podziałem na poszczególne Stacje Uzdatniania  i miesiąc wystąpienia:

Goniądz- 11 616 m3 (maj)    

Osowiec- 5 135  m3 (sierpień)   

Downary- 3 215 m3 (sierpień)   

Białosuknia- 4 212 m3 (maj)      

Wroceń- 2 923  m3 (sierpień)    

 


 

Najwyższe ogólne wydobycie wody przez wszystkie posiadane SUW wystąpiło  w miesiącu: sierpniu w ilości  26 489 m3    

                                  


                          

Sprzedaż roczna brutto z podziałem na poszczególne Stacje Uzdatniania i miejscowości:                    

kwoty przychodów zł brutto:                                            

     SUW Goniądz: 77 945 m3                                     

                           miasto: 154 048,59 zł- 62 839 m3                                                                   

                           Doły: 9 872,56 zł- 4 027 m3                                                            

                           Dawidowizna: 6 276,05 zł- 2 560  m3                                                            

                           Szafranki: 6 462,34 zł- 2 636 m3                                                                     

                           Łazy: 14 422,81 zł- 5 883 m3

       SUW Osowiec: 29 626  m3                                                

                           wieś: 21 032,24 zł- 8 579 m3                                             

                           Białogrądy: 31 721,22 zł- 12 939 m3                                             

                           Płochowo: 6 239,33 zł- 2 545 m3                                                   

                           Budne: 2 897,81 zł - 1 182 m3                                                        

                           Wólka Piaseczna: 10 740,46 zł- 4 381 m3                                                         

        SUW Downary- 21 600 m3                                                 

                           wieś:13 817,22 zł- 5 636 m3                                              

                           Downary Plac: 3 057,18 zł- 1 247 m3                                             

                           Kramkówka Duża: 9 887,30 zł- 4 033  m3                                                       

                           Kramkówka Mała: 13 052,36 zł- 5 324  m3                                                       

                           Kramkówka Mała Kolonie: 5 165,55 zł- 2 107  m3                                                     

                           Owieczki: 7 975,04 zł- 3 253  m3                                                                                                                  

      SUW Białosuknia- 26 562 m3                                             

                           wieś: 26 661,20 zł- 10 875 m3                                                        

                           Klewianka: 26 742,10 zł- 10 908 m3                                              

                           Piwowary: 11 716,20 zł- 4 779 m3                                                                                                                        

       SUW Wroceń- 23 746 m3                                                   

                           wieś: 21 794,77 zł- 8 890 m3                                             

                           Smogorówka Dolistowska: 10 686,52 zł - 4 359 m3                                                      

                           Smogorówka Goniądzka: 14 199,65 zł- 5 792 m3                                                      

                           Krzecze: 11 534,78 zł- 4 705 m3  


Najwyższa sprzedaż z podziałem na poszczególne Stacje Uzdatniania, miejscowości i miesiąc wystąpienia:

 

    m3
SUW Goniądz    
sierpień miasto:                    2 294   
październik Doły:                    1 102   
październik Dawidowizna:                       719   
lipiec Szafranki:                       704   
październik Łazy:                    1 852   
SUW Osowiec    
czerwiec wieś:                    2 053   
wrzesień Białogrądy:                    3 541   
wrzesień Płochowo:                       735   
wrzesień Budne:                       349   
wrzesień Wólka Piaseczna:                    1 403   
SUW Downary    
lipiec wieś:                    1 557   
lipiec Downary Plac                       362   
lipiec Kramkówka Duża:                    1 167   
październik Kramkówka Mała:                    1 641   
lipiec Kramkówka Mała Kolonie:                       609   
styczeń Owieczki:                       863   
SUW Białosuknia    
listopad wieś:                    3 051   
maj Klewianka:                    2 963   
listopad Piwowary:                    1 234   
SUW Wroceń    
grudzień wieś:                    2 127   
wrzesień Smogorówka Dolistowska                    1 240   
czerwiec Smogorówka Goniądzka:                    1 649   
grudzień Krzecze                    1 354   

 

 


koszt energii elektrycznej zużytej przez obiekty i urządzenia wodociągowe:

 

  koszt:
Goniądz 29 486,19 zł
Osowiec 13 731,62 zł
Downary 11 031,92 zł
Białosuknia 23 013,82 zł
Wroceń 25 002,01 zł

           


 

 

Terminarz zaplanowanych prac polegających na płukaniu sieci wodociągowej, oraz filtrów w stacjach uzdatniania wody na rok 2018.

UWAGA!!

W poniższych terminach może wystąpić chwilowe pogorszenie jakości wody, oraz spadek ciśnienia w sieci wodociągowej na poszczególnym obszarze.

Za ewentualne nieudogodnienia przepraszamy.

AKTUALNOŚCI:

Awaria na ul. Kościuszki usunięta...

Utworzono dnia 26.10.2015
Szanowni Państwo. Zakończyliśmy prace mające na celu usunięcie awarii urządzeń magistrali wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Kościuszki i Słowackiego. Dziękujemy wszystkim za wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia, jakie wiązały się z naszymi pracami. Prace zaplanowane...
czytaj dalej na temat: Awaria na ul. Kościuszki usunięta...

"nieznajomość prawa szkodzi" - woda i ścieki

Utworzono dnia 05.06.2015

UWAGA!! Przepisy karne i kary pieniężne. USTAWA z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, rozdział 6 Art. 28.(Dz.U. 2001 Nr 72 poz. 747) 1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1,...

czytaj dalej na temat: "nieznajomość prawa szkodzi" - woda i ścieki

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Luty 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1

Imieniny