Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w Goniądzu

Utworzono dnia 01.06.2018

Goniądz, dnia 30.05.2018 r

 

Znak sprawy:  16/MB/2018

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w Goniądzu”, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r.,  poz. 1579 z późn. zm.), przekazuje poniższe informacje z sesji otwarcia ofert.

  1. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 30.05.2018 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego w Goniądzu, ul. Kościuszki 21 pokój księgowość.
  2. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 166.000 zł brutto.
  3. W terminie do dnia 30.05.2018 r. do godz. 10.00 złożono następujące oferty:

Lp.

Nazwa i adres wykonawcy

Cena ofertowa brutto

Długość okresu gwarancji

1

Konsorcjum Firm Lider: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna Partner: INSTBUD Sp. z o. o., 32-420 Gdów, Nieznanowice 50

265 065,00 zł.

 

1

Per Aarsleff Polska sp. z o. o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 20/2

145 394,60 zł.

100 miesięcy

 

 

 

  1. Termin realizacji zamówienia – od dnia 04.06.2018 r. do dnia 20.07.2018 r.

Goniądz, dnia  30.05.2018 r.

Znak sprawy: 16/MB/2018

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Remont kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową w Goniądzu” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

Per Aarsleff Polska Sp. z o. o., ul. Królowej Marysieńki 20/2, 02-954 Warszawa

z ceną ofertową brutto 145.394,60 zł (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery sześćdziesiąt groszy).

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

W wyniku badania i oceny ofert – oferta otrzymała  punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert, tj. łączną cenę ofertową brutto - 60%, długość udzielonej gwarancji - 40%  i w myśl art. 2 pkt 5 lit. a ust ustawy Pzp została uznana za najkorzystniejszą.

Cena oferty najkorzystniejszej mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

 

Zestawienie złożonych ofert:

W przedmiotowym postępowaniu wzięło udział dwóch Wykonawców, którzy nie zostali wykluczeni, a oferty nie zostały odrzucone.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (zł)

Długość udzielanej gwarancji

Liczba punktów               w kryterium                 łączna cena ofertowa brutto – 60%

Liczba punktów               w kryterium długość okresu gwarancji – 40%

 Łączna punktacja

1

Konsorcjum Firm Lider: Firma Handlowo-Usługowa INSTBUD Stanisław Boguta Spółka Jawna Partner: INSTBUD Sp. z o. o., 32-420 Gdów, Nieznanowice 50

265 065,00

 

32,91%

0%

32,91

2

Per Aarsleff Polska sp. z o. o., 02-954 Warszawa, ul. Królowej Marysieńki 20/2

145 394,60

100

60%

40%

100,00

 

 

 

Dyrektor

Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

mgr Marcin Bielski

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 87

W poprzednim tygodniu: 92

W tym miesiącu: 338

W poprzednim miesiącu: 377

Wszystkich: 14470