Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przetarg na dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn - INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Utworzono dnia 07.03.2018

Goniądz, dnia  05.03.2018 r.

Znak sprawy: 03/MB/2018

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn
Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu”
wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,LTL,, Spółka z o.o. 16-001 Kleosin, Ignatki 43A

z ceną ofertową brutto 195.200,95zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście zł. 95/100 groszy).

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

W wyniku badania i oceny ofert – oferta otrzymała 100 punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert, tj. łączną cenę ofertową brutto - 40%, stały rabat od ceny detalicznej paliwa - 60%  i w myśl art. 2 pkt 5 lit. a ust ustawy Pzp została uznana za najkorzystniejszą.

Cena oferty najkorzystniejszej mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

 

Zestawienie złożonych ofert:

W przedmiotowym postępowaniu wziął udział jeden Wykonawca, który nie został wykluczony, a jego oferta nie została odrzucona.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (zł)

Stały rabat od ceny detalicznej paliwa (%)

Liczba punktów               w kryterium                 łączna cena ofertowa brutto – 40%

Liczba punktów               w kryterium stały rabat od ceny detalicznej paliwa – 60%

 Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,LTL,, Spółka z o.o. 16-001 Kleosin, Ignatki 43 A

195.200,95

ON-0,9%

Pb95-0,7%

40%

60%

100,00

 

 

 

Dyrektor

Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

mgr Marcin Bielski

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 87

W poprzednim tygodniu: 92

W tym miesiącu: 338

W poprzednim miesiącu: 377

Wszystkich: 14470